Hoạt động Thể Dục Thể Thao kỷ niệm 73 năm Quốc Khánh Lễ 2/9/2018 Phường 15 Quận 11

Hoạt động Thể Dục Thể Thao kỷ niệm 73 năm Quốc Khánh Lễ 2/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Phường 15 Quận 11 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đội Lữ Gia đoạt giải Ba môn Bóng đá, giải Nhì môn Kéo co.

Khách sạn Lâm Phúc(nơi trường sẽ lưu trú 3 ngày tham quan hè 2016)

Khách sạn Lâm Phúc(nơi trường sẽ lưu trú 3 ngày tham quan hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Tham Quan nghỉ mát hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16