Tiết mục văn nghệ mừng đảng - mừng xuân năm canh tý của thầy và trò trường thcs nguyễn du biểu diễn.

Tiết mục văn nghệ mừng đảng - mừng xuân năm canh tý của thầy và trò trường thcs nguyễn du biểu diễn. 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn số: 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/LĐLĐ Về theo dõi Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Tháng công nhân năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 Ngày Giải Phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/1975 - 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) và kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/198tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá).14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tiết mục văn nghệ mừng đảng - mừng xuân năm canh tý của thầy và trò trường thcs nguyễn du biểu diễn.

Tiết mục văn nghệ mừng đảng - mừng xuân năm canh tý của thầy và trò trường thcs nguyễn du biểu diễn.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tiết mục văn nghệ mừng đảng - mừng xuân năm canh tý của thầy và trò trường thcs nguyễn du biểu diễn.

Tiết mục văn nghệ mừng đảng - mừng xuân năm canh tý của thầy và trò trường thcs nguyễn du biểu diễn.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tiết mục văn nghệ mừng đảng - mừng xuân năm canh tý của thầy và trò trường thcs nguyễn du biểu diễn.

Tiết mục văn nghệ mừng đảng - mừng xuân năm canh tý của thầy và trò trường thcs nguyễn du biểu diễn.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tiết mục văn nghệ mừng đảng - mừng xuân năm canh tý của giáo viên trường thcs nguyễn du biểu diễn bài hát

Tiết mục văn nghệ mừng đảng - mừng xuân năm canh tý của giáo viên trường thcs nguyễn du biểu diễn bài hát "ngày tết quê em".2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tiết mục văn nghệ mừng đảng - mừng xuân năm canh tý của thầy và trò trường thcs nguyễn du biểu diễn.

Tiết mục văn nghệ mừng đảng - mừng xuân năm canh tý của thầy và trò trường thcs nguyễn du biểu diễn.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ngày 18/1/2020 Công đoàn trường THCS Nguyễn Du tham gia hội thi làm mứt Tết do Liên đoàn LĐ quận tổ chức. Kết quả đạt giải khuyến khích và tặng 5 ký mứt Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Ngày 18/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Công đoàn trường THCS Nguyễn Du tham gia hội thi làm mứt Tết do Liên đoàn LĐ quận tổ chức. Kết quả đạt giải khuyến khích và tặng 5 ký mứt Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chiều ngày 16/01/2020 trường THCS Nguyễn Du tổ chức hoạt động lễ hội mừng Xuân Canh Tý 2020.

Chiều ngày 16/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trường THCS Nguyễn Du tổ chức hoạt động lễ hội mừng Xuân Canh Tý 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 16/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sáng ngày 16/01/2020 Chi đoàn trường THCS Nguyễn Du phối hợp với trung tâm kỹ năng sống Rồng Việt tổ chức Lễ hội mừng Xuân Canh Tý 2020.

Sáng ngày 16/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Chi đoàn trường THCS Nguyễn Du phối hợp với trung tâm kỹ năng sống Rồng Việt tổ chức Lễ hội mừng Xuân Canh Tý 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 16/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thầy và Trò trường THCS Nguyễn Du trang hoàng để chào đón XUÂN 2019.

Thầy và Trò trường THCS Nguyễn Du trang hoàng để chào đón XUÂN 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.16/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ngày 14,15/1/2020 Chi bộ trường THCS Nguyễn Du tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2022.

Ngày 14,15/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Chi bộ trường THCS Nguyễn Du tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VII nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22.16/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sáng ngày 15/1/2020 trường THCS Nguyễn Du tổ chức lễ sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020.

Sáng ngày 15/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trường THCS Nguyễn Du tổ chức lễ sơ kết học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.16/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN. Chi bộ trường THCS Nguyễn Du tổ chức tham quan về nguồn tại tỉnh Đồng Tháp. Đoàn đến thăm viếng khu di tích cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, trải nghiệm làng hoa Sa Đéc, vườn quít hồng

Nhân dịp kỷ niệm 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày thành lập Đảng CSVN. Chi bộ trường THCS Nguyễn Du tổ chức tham quan về nguồn tại tỉnh Đồng Tháp. Đoàn đến thăm viếng khu di tích cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, trải nghiệm làng hoa Sa Đéc, vườn quít hồng15/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sáng ngày 09/01/2020 Sinh hoạt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống HS-SV

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Sinh hoạt kỷ niệm 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày truyền thống HS-SV9/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá