TATC 8: Unit 7C

TATC 8: Unit 7C 9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Grammar: Tag question Writing: Application letter

Bài: SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA TUYẾN NỘI TIẾT

Bài: SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA TUYẾN NỘI TIẾT9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hóa 8 - Ôn tập chủ đề

Hóa 8 - Ôn tập chủ đề "Oxi - Không khí"8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các em cùng theo dõi và làm bài tập cũng như ghi chép bài đầy đủ nhé!

Nhảy xa và Đá cầu

Nhảy xa và Đá cầu 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nội dung Nhảy xa và Đá cầu ,các em nắm vững kĩ thuật và tập luyện thêm.

Hướng dẫn HS tự học môn Vật lý 8 - Ôn tập (tuần 2)

Hướng dẫn HS tự học môn Vật lý 8 - Ôn tập (tuần 2)6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cô gửi các em bài giảng Ôn tập. Các em sửa bài vào vở nhé!

Hướng dẫn HS tự học ở nhà môn Vật lý 8 - Ôn tập kiểm tra 1 tiết (tuần 2)

Hướng dẫn HS tự học ở nhà môn Vật lý 8 - Ôn tập kiểm tra 1 tiết (tuần 2)5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các em làm trước bài tập ra vở nhé. Thứ 4 học online cô sẽ sửa.

Bài học Tiếng Anh 8 tuần 35

Bài học Tiếng Anh 8 tuần 354/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

TATC 8 - Unit 7B: Life's Surprises

TATC 8 - Unit 7B: Life's Surprises2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Grammar Too - Enough

Chủ đề: NỘI TIẾT

Chủ đề: NỘI TIẾT29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

BÀI KIỂM TRA 15. HS HOÀN THÀNH TRƯỚC 8h00 ngày 2/5/2020

BÀI KIỂM TRA 15. HS HOÀN THÀNH TRƯỚC 8htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày 2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn HS tự học vật lý 8: ôn tập kiểm tra 1 tiết

Hướng dẫn HS tự học vật lý 8: ôn tập kiểm tra 1 tiết29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các em vào xem bài giảng và làm bài kiểm tra nha.

Bài học môn Giáo dục công dân 8

Bài học môn Giáo dục công dân 829/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thân chào các em ! Trong tuần này các em sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung bài Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện bài Ôn tập HK2. Mến chúc các em học tốt !

Hướng dẫn HS ôn tập kiểm tra 1 tiết

Hướng dẫn HS ôn tập kiểm tra 1 tiết28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cô gửi bài tập ôn tập kiểm tra. Các em làm bài trước ra vở nhé!

Bài học tiếng anh 8 tuần 34

Bài học tiếng anh 8 tuần 3427/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch sử địa phương 8

Lịch sử địa phương 825/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Qua bài 5: Sài Gòn trong giai đoạn chống thực dân Pháp (1859 – 1954), học sinh sẽ nắm được hoàn cảnh lịch sử khi quân Pháp tấn công Sài Gòn, chính sách cai trị của thực dân Pháp và các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược; đồng thời giáo dục học sinh lòng biết ơn cha ông và các anh hùng có công bảo vệ đất nước, hiểu được trách nhiệm của bản thân đối với đất nước hiện nay.