Hướng dẫn HS tự học ở nhà môn Vật lý 8 chủ đề "Công thức tính nhiệt lượng - Phương trình cân bằng nhiệt"

Xin chào các em, cô gửi các em bài giảng chủ đề "Công thức tính nhiệt lượng - Phương trình cân bằng nhiệt". Các em xem bài giảng, sau đó vào link để làm bài kiểm tra nhé!

Link bài giảng https://youtu.be/ULf2MTwD6dg

Link bài kiểm tra (các em có thể làm bắt đầu từ 8h ngày 8/4 đến 14h ngày 15/4)https://bit.ly/2yDgUiU