Môn Lịch sử 6 - Bài: Ôn tập

Môn Lịch sử 6 - Bài: Ôn tập 3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Qua bài học, các em được hệ thống lại toàn bộ kiến thức từ thời dựng nước đến thế kỉ X. Từ đó, thấy được quá trình dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Rèn luyện kỹ năng tổng hợp, nhận xét cho các em.

Môn Lịch sử 6 - Chủ đề: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X

Môn Lịch sử 6 - Chủ đề: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chủ đề bao gồm nội dung bài 26, 27 SGK, qua bài học các em biết đêm những chiến thắng vẻ vang của dân tộc ta trước chế độ phong kiến phương Bắc. Đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là một bước ngoặt lớn, chấm dứt thời kì Bắc thuộc hơn 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ở nước ta. Qua đó, các em tự hào về các vị anh hùng, nêu cao truyền thống yêu nước và giữ nước của dân tộc ta, rút ra được những bài học kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp, nhận xét cho các em.

Môn Lịch sử 6 - Bài 25: Ôn tập chương III

Môn Lịch sử 6 - Bài 25: Ôn tập chương III17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Qua bài học, Các em được hệ thống lại kiến thức về thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập. Từ đó, giúp các em nêu cao tinh thần yêu nước và giữ nước, ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Rèn luyện kĩ năng tổng hợp, nhận xét cho các em.

Môn Lịch sử 6 - Bài 24: Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Môn Lịch sử 6 - Bài 24: Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Qua bài học, các em nắm được sự hình thành nhà nước Cham-pa được ra đời như thế nào (Một trong những vùng lãnh thổ của nước ta sau này), nắm được kinh tế và văn hóa của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X. Qua đó, nêu cao sự đoàn kết giữa các dân tộc, đa dạng bản sắc văn hóa ở nước ta.

Môn Lịch sử 6 - Chủ đề 2 Bài giảng và kiểm tra trực tuyến

Môn Lịch sử 6 - Chủ đề 2 Bài giảng và kiểm tra trực tuyến5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chủ đề: Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc (từ năm 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến thế kỉ IX). Qua đó, các em thấy được tinh thần chiến đấu anh dũng, quật cường của nhân dân ta không chịu khuất phục trước kẻ thù, nêu cao những tấm gương sáng để các em học hỏi, noi theo. Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, nhận xét cho các em.

Môn Lịch sử 6 - Chủ đề 1 Bài giảng và kiểm tra trực tuyến

Môn Lịch sử 6 - Chủ đề 1 Bài giảng và kiểm tra trực tuyến26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chủ đề: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta; Các em sẽ được hệ thống lại kiến thức từ bài 17 đến bài 26 về chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc: Triệu, Hán, Ngô, Lương, Đường đối với nước ta. Qua đó, thấy được sự áp bức bóc lột về kinh tế, chính trị, văn hóa,... của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta. Từ đó, nêu cao tinh thần yêu nước, đấu tranh, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Rèn luyện kỹ năng tổng hợp, phân tích, quan sát, nhận xét cho các em.

Môn Lịch sử 6 - Tuần 28

Môn Lịch sử 6 - Tuần 2817/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Qua bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX, các em thấy được ách đô hộ của nhà Đường (Trung Quốc) đối với nước ta và cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan, Phùng Hưng. Từ đó, các em thấy được sự kiên cường đấu tranh bảo vệ tổ quốc, tinh thần yêu nước của nhân dân ta, không chịu khuất phục trước kẻ thù. Rèn luyện khả năng phân tích, nhận xét, trình bày lược đồ.

Môn Lịch sử 6 - Tuần 27

Môn Lịch sử 6 - Tuần 2711/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Qua bài 22, các em thấy được quân ta chống nhà Lương (Trung Quốc) như thế nào, công lao của vị anh hùng Triệu Quang Phục. Từ đó, nêu cao tinh thần yêu nước, tấm gương cho các em noi theo. Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận xét, đánh giá cho các em.

Môn Lịch sử 6 - Tuần 26

Môn Lịch sử 6 - Tuần 265/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân, qua bài học các em thấy được sự đô hộ của nhà Lương (Trung Quốc) đối với nước ta và cuộc khởi nghĩa của Lý Bí diễn ra như thế nào. Từ đó, nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống giữ nước của dân tộc ta. Rèn luyện cho các em kỹ năng trình bày lược đồ, nhận xét.

Môn Lịch sử 6 - Ôn tập và kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến

Môn Lịch sử 6 - Ôn tập và kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nhằm giúp các em ôn tập lại kiến thức, lấy điểm 15 phút. Để hoàn thiện bài kiểm tra, các em tham khảo từ bài 17 đến bài 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; làm theo đường link phía dưới, hạn cuối tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Môn Lịch sử 6 - Tuần 25

Môn Lịch sử 6 - Tuần 2525/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Qua bài 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, các em sẽ thấy được sự chuyển biến về xã hội và văn hóa của nước ta từ TK I - TK VI, cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu. Thấy được tinh thần yêu nước, chiến đấu anh dũng, là vị nữ anh hùng tiêu biểu của dân tộc ta. Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, nhận xét cho học sinh.

Môn Lịch sử 6 - Tuần 24

Môn Lịch sử 6 - Tuần 2421/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa TK I - Giữa TK VI), các em biết được sự cai trị hà khắc, bóc lột của nhà Hán đối với nhân dân ta về mọi mặt trong đời sống. Từ đó, các em nêu cao lòng tự tôn dân tộc, độc lập, tự do và tinh thần yêu nước, rèn luyện kỹ năng nhận xét, phân tích.

Môn Lịch sử 6 - Tuần 23

Môn Lịch sử 6 - Tuần 2312/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài 18, giúp các em hiểu được Hai Bà Trưng đã xây dựng chính quyền trong thời gian ngắn và tiếp tục kháng chiến chống quân xâm lược Hán. Từ đó, thấy được tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ đất nước của nhân dân ta; Các em rèn luyện thêm kỹ năng trình bày diễn biến cuộc kháng chiến bằng lược đồ.

Môn Lịch sử 6 - Tuần 22

Môn Lịch sử 6 - Tuần 226/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Qua bài 17 các em nắm được chính sách tàn bạo của phong kiến phương Bắc đối với nước ta, tình hình nước ta thời bấy giờ, Hai Bà Trưng đã đứng lên dựng cờ khởi nghĩa giành thắng lợi. Qua đó, các em tăng thêm tình yêu đối với đất nước, mong muốn hòa bình, tự hào về các vị anh hùng của dân tộc.