Kế hoạch dạy tốt chào mừng 8-3 và 26-3

Kế hoạch dạy tốt chào mừng 8-3 và 26-311/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kế hoạch kiểm tra học kì II các môn trường ra đề năm học 2015 - 2016

Kế hoạch kiểm tra học kì II các môn trường ra đề năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1611/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2015 - 2016

Kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1611/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền và triển khai việc tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III – Năm 2016

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền và triển khai việc tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III – Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1628/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kế hoạch tổ chức thực hiện không gian triển lãm “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – 85 năm hình thành và phát triển”

Kế hoạch tổ chức thực hiện không gian triển lãm “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – 85 năm hình thành và phát triển”8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt truyền thống chào mừng 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (08/03/40 - 08/03/2016) và 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2016)

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt truyền thống chào mừng 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) và 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) 1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kế hoạch tổ chức hội thi chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2016)

Kế hoạch tổ chức hội thi chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/1931 – 26/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kế hoạch tổ chức lớp tìm hiểu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lớp dự bị đoàn viên dành cho Đội viên ưu tú năm học 2015 – 2016

Kế hoạch tổ chức lớp tìm hiểu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lớp dự bị đoàn viên dành cho Đội viên ưu tú năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1627/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kế Hoạch tổ chức và phân công Đoàn viên vệ sinh trường mừng Xuân Bính Thân 2016

Kế Hoạch tổ chức và phân công Đoàn viên vệ sinh trường mừng Xuân Bính Thân 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1626/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kế hoạch kiểm tra tập trung HKI 2015 - 2016

Kế hoạch kiểm tra tập trung HKI 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1625/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2016)

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/195tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)22/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Kế hoạch tổ chức kiểm tra việc chấp hành nội quy và thực hiện nề nếp của học sinh năm học 2015 - 2016

Kế hoạch tổ chức kiểm tra việc chấp hành nội quy và thực hiện nề nếp của học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1622/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt tập thể “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm học 2015 - 2016

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt tập thể “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1622/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Kế hoạch công tác Đội tháng 1 và tháng 2 năm học 2015 - 2016

Kế hoạch công tác Đội tháng 1 và tháng 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1622/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15