Bài giảng Ngữ Văn 7- tuần 35

Bài giảng Ngữ Văn 7- tuần 35 6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Thầy gửi nội dung trọng tâm 2 bài Ngữ Văn 7 tuần 35. Các em xem và học nhé!

Bài giảng Ngữ Văn 7 tuần 34

Bài giảng Ngữ Văn 7 tuần 3426/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Thầy gửi 3 bài Ngữ Văn 7 tuần 34 (Power Point) hướng dẫn tự học. Đây là nội dung trọng tâm, các em tải về, xem và học. Các bài tập trong SGK các em làm đầy đủ nhé!

Bài giảng ngữ văn 7 tuần 33

Bài giảng ngữ văn 7 tuần 3321/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Thầy gửi nội dung trọng tâm 3 bài Ngữ Văn 7 tuần 33. Các em xem, tự học và làm các bài tập trong SGK nhé!

BÀI DẠY TRỰC TUYẾN: TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LLCM, CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH (Tuần 32)

BÀI DẠY TRỰC TUYẾN: TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LLCM, CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH (Tuần 32) 19/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Đây là 1 bài dạy tích hợp gồm 2 bài: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh và Cách làm bài văn lập luận chứng minh. Bài này rất quan trọng, theo chương trình tinh giảm của Bộ Giáo dục- Đào tạo. Các em xem và làm phần II Luyện tập nhé! - Bên dưới, bài dạy này có 1 link bài kiểm tra trắc nghiệm kiến thức. Các em làm đầy đủ nhé!

BÀI DẠY TRỰC TUYẾN: TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA (Tuần 32)

BÀI DẠY TRỰC TUYẾN: TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA (Tuần 32) 16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Tuần 32, thầy sẽ dạy các em bài: "TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA ". - Bên dưới link bài dạy này, có 1 link bài kiểm tra kiến thức. Các em chú ý làm đầy đủ nhé!

Bài giảng ngữ văn 7 tuần 32

Bài giảng ngữ văn 7 tuần 3213/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Thầy gửi đến các em Nội dung trọng tâm 4 bài Ngữ Văn 7 tuần 32. Các em xem, học và làm các bài tập còn lại trong SGK nhé!

BÀI DẠY TRỰC TUYẾN: CÂU ĐẶC BIỆT (tuần 31)

BÀI DẠY TRỰC TUYẾN: CÂU ĐẶC BIỆT (tuần 31)13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Bài: "Câu đặc biệt" là 1 bài quan trọng trong chương trình Ngữ Văn 7- HK2. Thầy đã ghi hình video và đưa lên Youtube, (do lúc đó web trường quá tải). Hôm nay, mới có thể chia sẻ lên web trường. Các em xem và làm các bài tập trong SGK nhé!

Bài giảng ngữ văn 7 tuần 31

Bài giảng ngữ văn 7 tuần 317/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Thầy gửi các em Nội dung trọng tâm 3 bài Ngữ Văn tuần 31. Các em xem và làm các bài tập trong SGK nhé!

BÀI GIẢNG NGỮ VĂN 7: CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo)

BÀI GIẢNG NGỮ VĂN 7: CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo)3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Thầy gửi đến các em Bài giảng : CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (tiếp theo). Các em nhấp vào link để học nhé! Các bài tập còn lại trong SGK các em cố gắng làm đầy đủ. - Sau khi, học xong bài này các em nhấp vào đường link bên dưới (cùng thư mục) để làm bài kiểm tra trắc nghiệm kiến thức. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tốt.

Bài giảng ngữ văn 7 tuần 30

Bài giảng ngữ văn 7 tuần 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Thầy gửi nội dung trọng tâm 3 bài Ngữ Văn 7 tuần 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Các em vào xem, học bài và làm bài tập còn lại nhé! - Trong tuần 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá này, thầy có bài giảng trực tuyến và bài kiểm tra trắc nghiệm. Các em vào link để học và trả lời đầy đủ các câu hỏi nhé!

Bài dạy trực tuyến ngữ văn 7

Bài dạy trực tuyến ngữ văn 726/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Nhằm giúp các em hệ thống lại kiến thức trọng tâm của các văn bản nghị luận đã học. Thầy thực hiện bài dạy trực tuyến: "ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN". Các em vào xem và ghi chép bài, làm bài luyện tập đầy đủ nhé!

Ngữ văn khối 7 tuần 29

Ngữ văn khối 7 tuần 2923/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

BÀI KIỂM TRA NGỮ VĂN KHỐI 7 TUẦN 29 Các em trả lời đầy đủ các câu hỏi nhé! Câu hỏi gồm các bài đã học tuần 27,28,29.

Hướng dẫn tự học Ngữ Văn 7 tuần 29

Hướng dẫn tự học Ngữ Văn 7 tuần 2923/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ngữ Văn 7 tuần 29 theo thống nhất chỉ có 1 bài Văn bản. Thầy gửi các em nội dung trọng tâm, hướng dẫn tự học. Tuần 29 thầy có 1 bài kiểm tra kiến thức. Các em chú ý làm bài đầy đủ nhé! Chúc các em làm bài thật tốt!

Bài giảng ngữ văn 7- tuần 28

Bài giảng ngữ văn 7- tuần 2816/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Thầy gửi các em nội dung trọng tâm 4 bài Ngữ Văn tuần 28. Các em làm tiếp các bài tập còn lại trong SGK nhé! - Trong tuần này có bài kiểm tra trắc nghiệm. Các em nhấp vào đường link trong thư mục này và trả lời đầy đủ các câu hỏi nhé!

Bài giảng ngữ văn 7- tuần 27

Bài giảng ngữ văn 7- tuần 279/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Thầy gửi nội dung trọng tâm 2 bài Ngữ văn 7- tuần 27. Các em xem và làm các bài tập còn lại nhé! - Tuần 27 này có 1 bài kiểm tra trắc nghiệm. Các em nhấp vào link trong thư mục này và trả lời đầy đủ các câu hỏi nhé!