Ngữ văn 9: File bài giảng Sang Thu

Ngữ văn 9: File bài giảng Sang Thu 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cô gửi các bạn học sinh khối 9 file bài giảng Sang thu (học trên Teams) để các bạn ghi bài vào vở.

Hướng dẫn tự học Ngữ văn 9 tuần 34

Hướng dẫn tự học Ngữ văn 9 tuần 34 25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn học sinh khối 9 tự học Văn tuần 34: Con chó Bấc, Luyện tập viết hợp đồng, Tổng kết văn học nước ngoài

Ngữ văn 9: Mùa xuân nho nhỏ

Ngữ văn 9: Mùa xuân nho nhỏ 25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cô gửi các bạn K.9 file P.Pt bài giảng trên ứng dụng Teams. Các bạn chép bài vào vở nhé!

 Ngữ văn 9: Bài giảng Mùa xuân nho nhỏ ( Thanh Hải)

Ngữ văn 9: Bài giảng Mùa xuân nho nhỏ ( Thanh Hải) 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sau khi dạy trực tuyến trên teams bài Mùa xuân nho nhỏ, một số bạn nhờ cô đăng lại file P.pt cho các bạn xem lại. Các bạn xem và ghi bài vào vở nhé!

Hướng dẫn tự học Văn 9 tuần 33 (Loom)

Hướng dẫn tự học Văn 9 tuần 33 (Loom)21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các bạn học sinh khối 9 xem video cô hướng dẫn Tổng kết về ngữ pháp (tt) và làm bài kiểm tra theo link cô đính kèm nha.

Hướng dẫn tự học Ngữ văn 9 tuần 33

Hướng dẫn tự học Ngữ văn 9 tuần 332tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cô mời các bạn hs khối 9 tìm hiểu nội dung bài học Ngữ văn 9 tuần 33!

Bài dạy trực tuyến Văn 9 tuần 32

Bài dạy trực tuyến Văn 9 tuần 32 15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cô mời các em học sinh khối 9 vào xem video cô hướng dẫn bài của tuần 32 sau đó các em vào link đíng kèm làm bài kiểm tra nhé!

Hướng dẫn tự học Ngữ văn 9 tuần 32

Hướng dẫn tự học Ngữ văn 9 tuần 32 13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cô mời các em học sinh khối 9 cùng tìm hiểu kiến thức trọng tâm tuần 32!

Bài giảng trực tuyến Ngữ văn 9 tuần 31

Bài giảng trực tuyến Ngữ văn 9 tuần 31 7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các em xem bài giảng Những ngôi sao xa xôi và làm bài tập ở đường link đính kèm nhé!

Hướng dẫn tự học Ngữ văn 9 tuần 31

Hướng dẫn tự học Ngữ văn 9 tuần 31 3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nội dung trọng tâm Văn 9 tuần 31: Những ngôi sao xa xôi, Biên bản và Chương trình địa phương (Tập làm văn)

Hướng dẫn tự học Ngữ Văn 9 tuần 30 (Bài dạy trực tuyến)

Hướng dẫn tự học Ngữ Văn 9 tuần 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Bài dạy trực tuyến)28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các em học sinh khối 9 vào link xem bài ôn tập tiếng Việt rồi làm bài tập nhé!

Hướng dẫn tự học Ngữ văn 9 tuần 30

Hướng dẫn tự học Ngữ văn 9 tuần 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Cô mời các em học sinh khối 9 cùng tìm hiểu các bài học của tuần 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn tự học Ngữ văn 9 tuần 29 (Bài giảng trực tuyến)

Hướng dẫn tự học Ngữ văn 9 tuần 29 (Bài giảng trực tuyến) 26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn học sinh khối 9 Tổng kết văn văn bản nhật dụng và bài kiểm tra tuần 29! Các em xem video hướng dẫn ôn tập và sau đó làm bài kiểm tra nhé!

Hướng dẫn tự học Ngữ văn 9 tuần 29

Hướng dẫn tự học Ngữ văn 9 tuần 29 21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

các em học sinh lớp 9 thân mến! Nội dung học tuần này các em chú ý cho cô 3 bài sau: Ôn tập văn bản nhật dụng, Chương trình địa phương phần tiếng Việt, Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Chúc các em học tốt!

Bài ôn tập  thơ Ngữ văn 9

Bài ôn tập thơ Ngữ văn 9 19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn học sinh khối 9 ôn tập thơ trong chương trình Ngữ văn