Hoạt động dạy và học từ ngày 11/5/2020

Hoạt động dạy và học từ ngày 11/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ thông báo về hoạt động dạy và học từ ngày 11/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá như sau:

Danh sách học sinh lớp 9 được chia tách

Danh sách học sinh lớp 9 được chia tách2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Để đảm bảo việc giãn cách học sinh trong lớp học, nhà trường tạm chia tách mỗi lớp 9 cũ thành 2 lớp 9 mới và bố trí phòng học theo lớp mới (áp dụng từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/5 cho đến khi có thông báo mới).

Học sinh đi học trở lại

Học sinh đi học trở lại3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thực hiện theo văn bản chỉ đạo số 846/KH-UBND của UBND huyện Nhà Bè ngày 29/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, trường THCS Nguyễn Văn Quỳ đã thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch và tổ chức cho học sinh đi học trở lại theo khối lớp.

Nghỉ lễ Chiến thắng (30/4), Quốc tế Lao động (01/5) năm 2020

Nghỉ lễ Chiến thắng (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4), Quốc tế Lao động (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/5) năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ thông báo: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ được nghỉ Lễ Chiến thắng (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4), Ngày Quốc tế Lao động (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/5) năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trong tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 (bốn) ngày liên tiếp, từ ngày thứ năm 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến hết ngày chủ nhật tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Thông báo nghỉ học do nCoV (lần 7): Học sinh tạm nghỉ học đến hết ngày 03/5/2020

Thông báo nghỉ học do nCoV (lần 7): Học sinh tạm nghỉ học đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Theo công văn số 142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX của UBND TP.HCM ra ngày 18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, do dịch bệnh Covid-19, học sinh tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Thông báo nghỉ học do nCoV (lần 6): Học sinh tạm nghỉ học đến hết ngày 19/04/2020

Thông báo nghỉ học do nCoV (lần 6): Học sinh tạm nghỉ học đến hết ngày 19/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Theo công văn số 1156/UBND-VX của UBND TP.HCM ra ngày 28/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, do dịch bệnh Covid-19, học sinh tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 19/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Thư gửi quí phụ huynh học sinh trường THCS Nguyễn Văn Quỳ

Thư gửi quí phụ huynh học sinh trường THCS Nguyễn Văn Quỳ16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ra ngày 12/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống Covid-19.

Thông báo nghỉ học do nCoV (lần 5): Học sinh tạm nghỉ học đến hết ngày 05/04/2020

Thông báo nghỉ học do nCoV (lần 5): Học sinh tạm nghỉ học đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Theo công văn số 888/UBND-VX của UBND TP.HCM ra ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, do dịch bệnh Covid-19, học sinh tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Học sinh tốt nghiệp THCS năm 2018-2019 về trường nhận bằng

Học sinh tốt nghiệp THCS năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 về trường nhận bằng 4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Quỳ thông báo đến tất cả học sinh tốt nghiệp năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến trường nhận bằng tốt nghiệp.

Thông báo nghỉ học do nCoV (lần 4): Học sinh tạm nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020

Thông báo nghỉ học do nCoV (lần 4): Học sinh tạm nghỉ học đến hết ngày 15/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá29/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Theo công văn số 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/UBND-VX của UBND TP.HCM ra ngày 29/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, do dịch bệnh Covid-19, học sinh tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 15/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Không thu học phí trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid-19

Không thu học phí trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid-1929/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành Công văn 642/GDĐT-KHTC ngày 27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá về thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19.

Thông báo nghỉ học do nCoV (lần 3): Học sinh tạm nghỉ học đến hết tháng 02/2020

Thông báo nghỉ học do nCoV (lần 3): Học sinh tạm nghỉ học đến hết tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Theo công văn số 544/UBND-VX của UBND TP.HCM ra ngày 14/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, do dịch bệnh Covid-19, học sinh tiếp tục được nghỉ học đến hết tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Thông báo nghỉ học do nCoV (lần 2)

Thông báo nghỉ học do nCoV (lần 2)7/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Theo công văn số 396/UBND-VX của UBND TP.HCM ra ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, do dịch bệnh nCoV, học sinh tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 16/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Thông báo nghỉ học do nCoV

Thông báo nghỉ học do nCoV2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Theo công văn số 291/GDĐT-VP của Sở GD-ĐT TP.HCM, do dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, học sinh được nghỉ học từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ thông báo: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (26 tháng Chạp) đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (mùng 9).