Trường THCS Hùng Vương  tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014

Trường THCS Hùng Vương tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14, trường THCS Hùng Vương...

Lễ kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo việt nam24/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Đại hội CMHS Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1713/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Chiều ngày 12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, trường THCS Hùng Vương đã tổ chức đại hội CMHS...

THCS Hùng Vương tổ chức HỘI NGHỊ CBCC NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1729/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Chiều ngày 29/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, trường THCS Hùng Vương đã tổ chức HỘI NGHỊ CBCC NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Trường THCS Hùng Vương tổ chức “LỄ TỔNG KẾT VÀ TRI ÂN NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16”.26/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Sáng ngày 16/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Trường THCS Hùng Vương tổ chức “LỄ TỔNG KẾT VÀ TRI ÂN NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16”

THCS Hùng Vương tuyên truyền pháp luật (16/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

THCS Hùng Vương tuyên truyền pháp luật (16/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Trường THCS Hùng Vương tổ chức "GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG"26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày Giỗ tổ mùng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 3.