Trường THCS Tân Thạnh Đông chuẩn bị những phương án phòng chống dịch bệnh vi rút Corona.

Trường THCS Tân Thạnh Đông chuẩn bị những phương án phòng chống dịch bệnh vi rút Corona. 4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Trường THCS Tân Thạnh Đông triển khai vệ sinh dọn dẹp lớp học, khuôn viên nhà trường để phòng chống dịch bệnh vi rút Corona.

Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới.

Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới.1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí: Lê Thị Ngọc Hà giáo viên trường THCS Tân Thạnh Đông

Trường THCS Tân Thạnh Đông tham dự hội trại về chủ đề:

Trường THCS Tân Thạnh Đông tham dự hội trại về chủ đề: " Rừng, cây xanh với đời sống đô thị" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Học sinh tham dự hội trại do Chi Cục Kiểm Lâm tổ chức với chủ đề: " Rừng, cây xanh với đời sống đô thị" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19