ÂM NHẠC LỚP 2- TIẾT 27 - ÔN TẬP CHIM CHÍCH BÔNG ( TUẦN 27)