HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HỌP VÀ LÀM VIỆC

Ngành giáo dục hay bất kỳ một ngành nghề khác đều muốn có những sáng kiến, cải tiến mới để tạo khâu đột phá cho ngành và

cũng là cách để tìm ra những thầy cô giáo tiêu biểu, đam mê với nghiên cứu khoa học. Với tiêu chí:

+ Có tính mới tại đơn vị ;

+ Đã được áp dụng tại đơn vị;

+ Sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực.

Sáng thứ sáu ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm họp và làm việc nhằm:

  • Đánh giá giải pháp được yêu cầu công nhận sáng kiến làm căn cứ quyết định việc công nhận sáng kiến;
  • Tham vấn cho người đứng đầu về ảnh hưởng của các sáng kiến đã được công nhận, được đưa vào áp dụng để phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng;

     Qua đó, Hội đồng xem xét ảnh hưởng của sáng kiến ngoài phạm vi đơn vị cơ sở.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi họp: