Lớp 1- Toán- Luyện tập trang 151- GV Lê Thị Diệu Tiên

File có dung lượng lớn. Phụ huynh và học sinh xem

trên Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CMCyk4D5QEU