Lớp 1- Tự nhiên xã hội- Bài Con mèo - GV Lê Thị Mỹ Dung

File có dung lượng lớn nên Phụ Huynh và Học sinh xem trên Youtube:

Link Youtube https://www.youtube.com/watch?v=uTdLpDeBxpQ

Tác giả: Thư viện Đoàn Thị Điểm