Lop 2- LTVC- TUAN 28

File có dung lượng lớn. Phụ huynh và học sinh xem

trên Link Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=cq2bjiqAfIc&t=265s