Trường TH Doi Lầu tiếp nhận hệ thống lọc nước sạch

Trường TH Doi Lầu tiếp nhận hệ thống lọc nước sạch và sân chơi bằng vật liệu tái chế do trung tâm công tác xã hội thanh niên thành phố trao tặng

Sau đây là một số hình ảnh: