Tiểu Học Doi Lầu | Phòng GD&ĐT Huyện Cần Giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các văn bản dự thảo ban hành nghị định về thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của... (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch chuyên môn tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch bồi dưỡng chuyền đề giáo viên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Văn bản Thi Học Kỳ I (22/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch dạy quyền trẻ em năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Trường Tiểu học Doi Lầu xây dựng kế hoạch dạy hai buổi/ngày năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Trường Tiểu... (11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quy chế làm việc của Trường Tiểu học Doi Lầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

các (Kế hoạch, Quyết định, tuyển sinh đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) (3/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tập huấn chuyên đề LS Trong chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học (11/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chuyên đề nâng cao công tác quản lý nghiệp vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh tiểu học năm... (8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chuyên đề Tập huấn tổ chức hoạt động giáo dục tập thể và hoạt động GDNGLL theo định hướng phát... (15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chuyên đề Khai thác một số chức năng của bảng tương tác vào dạy toán Tiểu học (29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Đổi mới sinh hoạt chuyên môn (Vnen Tiếng việt ngày 26.1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 lớp 4.2) (26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Gợi ý một số nội dung ghi học bạ tiểu học theo thông tư 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Kế hoạch chuyên môn tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (3/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chuyện đề "Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học" (25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tập huấn giáo viên dạy học Âm nhạc ở Tiểu học Theo định hướng phát triển năng lực (ngày 15... (15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

CHUYÊN ĐỀ “Hướng dẫn sử dụng các phần mềm âm nhạc trên máy vi tính” Năm học : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Đổi mới sinh hoạt chuyên môn (Vnen Toán ngày 26.1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 lớp 3.2) (26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Trường th Doi Lầu thực hiện mô hình trường học mới VNEN (17/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Một số lời nhận xét mẫu hay cho từng môn trong Thông tư 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Ngày 17 tháng 1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trường Tiểu học Doi Lầu tổ chức hội trại xuân Canh Tý năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Trường TH Doi Lầu tiếp nhận hệ thống lọc nước sạch (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hội trại xuân năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của trường tiểu học Doi Lầu (5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Đại hội công đoàn cơ sở Trường TH Doi Lầu nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22 (6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Doi Lầu đã tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hội trại xuân năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của trường tiểu học Doi Lầu (18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập HLHPN Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15) và kỷ niệm 5 năm ngày... (24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Trường tiểu học Doi Lầu tham gia hội thao ngành Giáo dục chào mừng ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hội trại mừng xuân Kỷ Hợi Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (23/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hội thao truyền thống ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 (17/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hội nghị cb_cc_vc năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kỷ niệm 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 năm ngày Quốc tế phụ nữ (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/3/191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) và 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà... (9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Hội nghị cb_cc_vc năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

Biểu mẫu đại hội đoàn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15)

(Video) Tiếng anh _Tuần 28: Family and Friends 5SE Unit 11 Something new to watch! (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(video)TV5 Tuần 28A Ôn tập 1 (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(Video)Tuần 28 - Toán 3 (1 tiết ) - Bài 78 : Luyện tâp (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(Video)Tuần 28 - Toán 3 (tiết 1)- Bài 77 : So sánh các.số trong phạm vi 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(Video)Tuần 28 -TLV 3 - Bài 28C : Viết đoạn kể về một trận thi.đấu thể thao (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(Video)Tuần 28 - Toán 3 - (tiết 2 )Bài 76 : Số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

( Video )Tuần 28- Kể chuyện 3 -Bài 28 B : Cuộc chạy đua trong rừng (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(Video)Toán 5 Tuần 28 Bài 96 Chuyển động cùng chiều (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(video)TV5 Tuần 28B Ôn tập 2 (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(Video)Tuần 28 - TLV 3 - Bài 28 C : Luyện nói về một trận thi đấu kéo co (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(Video) Diện tích của một hình. Đơn vị đo diện tích xăng - ti - mét vuông (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(Video)Tuần 28- Toán 3 (tiết 2)- Bài 77 : So sánh các số trong phạm vi 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(Video)Tuần 28- TLV 3- Bài 28 C: Luyện nói về một trận thi đấu thể thao (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

( Video )Tuần 28-Chính tả 3- Bài 28 B: Cuộc chạy đua trong rừng (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(Video) Tuần 28- Tiếng Việt 3-Bài 28A: Cuộc chạy đua trong rừng (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(Video)Toán 5 Tuần 28 Bài 95 chuyển động ngược chiều (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc đăng ký lịch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Quyết định số 4115/QĐ-UBND - Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền... 24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Quyết định số: 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá46 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí... 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, thị trấn 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giải thể trường trung học cơ sở 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Quyết định số: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá49/QĐ-UBND - Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng... 7/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC - V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn số: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá31/TTKSBT-PCBTN - V/v giám sát hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm trường học trong đại dịch... 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyết định số 488/QĐ-GDĐT Về công nhận học sinh đạt kết quả Ngày hội " Em tập viết đúng- Viết... 6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyết định số 487-QĐ-GDĐT Về giao số lượng người làm việc , số lượng hợp đồng theo Nghị định số... 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch số 516-KH-GDĐT Về thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng , chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non,... 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn số 55tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT Về rà soát , điều chỉnh, bổ sung các thông tin dữ liệu thống kê trên... 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn Số 539-GDĐT Về hướng dẫn tổ chức dạy học khi học sinh cấp Tiểu học đi học lại... 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Báo cáo 533/BC-GDĐT Về tổng kết Ngày hội " Em tập viết đúng, viết đẹp" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cấp Huyện. 6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn số 523-GDĐT Về cung cấp danh sách người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19. 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN Giấy mời số 488/GM-GDĐT Về dự họp về công tác nhân sự các trường Mầm non, các trường THCS. 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN GIẤY MỜI Số 458-TM-GDĐT Về giải quyết thuyên chuyển viên chức. 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN Giấy mời số 86-GM-UBND Về triển khai thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP của... 24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN Giấy mời số 117-GM-GDĐT Về dự Hội nghị sơ kết HKI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá kết hợp họp giao... 5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN Giấy mời số 63/GM-GDĐT Về tham dự Hội thảo giới thiệu Sách giáo khoa Lớp 1 theo chương trình... 14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN Giấy mời số 487-GM-GDĐT Về dự họp về công tác nhân sự các trường Tiểu học. 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Giấy mời số 279/GM-GDĐT Về tham dự rút kinh nghiệm trong việc tổ chức kiểm tra đánh giá học... 6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN: GIẤY MỜI SỐ 48/GM-VP - Tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch... 5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Giấy mời số 117-GM-GDĐT Về dự Hội nghị sơ kết HKI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá kết hợp họp giao ban chuyên... 31/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm... 3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông tư số: 32/TT-BGDĐT- Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 13/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn số 3719/UBND - Về việc thực hiện Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang 25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

HỎA TỐC - CÔNG ĐIỆN số 7924/CĐ-UBND - Về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của bão số 16 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

V/v thực hiện các thủ tục bàn giao CĐCS về LĐLĐ huyện. 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 31
Hôm qua : 153
Tuần này : 952
Tuần trước : 1,471
Tháng này : 64,234
Tháng trước : 27,357
Tất cả : 276,96tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá