Kế hoạch tổ chức thực hiện dự toán thu chi Ngân sách nhà nước năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 81tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KH-UBND
Ngày ban hành: 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Ngày có hiệu lực: 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Người ký: Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: 81tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-ubnd-tckh_552tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm