HỎA TỐC 
Về việc thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng chống dịch Covid-19

HỎA TỐC Về việc thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng chống dịch Covid-19 4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-193/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KH triển khai công tác giáo dục ATGT nghành GDĐT quận GV3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KH triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm cứu nạn trong nghành GD và ĐT quận GV3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KH thực hiện đề án " Nâng cao chất lượng công tác phổ biến GD pháp luật trong nhà trường đến năn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 " năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chỉ thị 
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống covid-19

Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống covid-1931/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO
Về treo cờ Tổ quốc và nghĩ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

THÔNG BÁO Về treo cờ Tổ quốc và nghĩ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch phối hợp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2523/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Báo cáo thực hiện CT giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 đối với cấp TH23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Giao lưu " An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ " năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về việc thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với cán bộ, giáo viên năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1923/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về hướng dẫn thực hiện hoạt động dạy học trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 ( lần 2 )17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 ( lần 2 )

Về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ( lần 2 )17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về việc tăng cường dạy học qua Interne, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-1917/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến và công tác kiểm soát GV NV HS đi về từ vùng dịch17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá