Thông báo lịch thi giữa HKI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo lịch thi

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG MINH ĐẠO

  LỊCH KIỂM TRA GIỮA KÌ I

       NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Ngày kiểm tra

Lớp

Môn kiểm tra

Thời lượng kiểm tra

Sáng 7 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút

Thứ ba

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

4 - 5

Chính tả

15 phút

4 - 5

Làm văn

4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút

4 - 5

Đọc hiểu

25 phút

4 - 5

Đọc thành tiếng

 

Sáng 7 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút

Thứ tư

 31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

4 - 5

Toán

4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút

  Ngày 26 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

Tải file đính kèm: gki_291tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá189.docx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)