Những việc học sinh cần làm để phòng tránh Covid - 19

Dưới đây là khuyến cáo của Bộ Y tế về những việc học sinh cần làm hàng ngày khi ở nhà và khi đến trường để phòng tránh bệnh Covid-19.

1. Những việc học sinh cần hàng hàng ngày tại nhà:

2. Những việc học sinh cần làm hàng ngày khi tới trường:

Nguồn: http://phunumoi.net.vn/bo-y-te-huong-dan-hoc-sinh-phong-covid-19-tai-nha-va-truong-hoc-d193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá78.html