Luật an ninh quốc phòng

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/QH13
Ngày ban hành: 19/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13
Ngày có hiệu lực: 1/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Người ký: CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: luat_an_ninh_quoc_phong_4122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm