Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại và phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trong tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại Tp. Hồ Chí Minh

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 62/KH-HVT
Ngày ban hành: 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Ngày có hiệu lực: 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Người ký: HT. Nguyễn Văn Hùng
Trích yếu:
Nội dung:
 • Học sinh đến trường khi sức khỏe hoàn toàn bình thường và tuân thủ các việc sau:
  • Đeo khẩu trang khi vào cổng trường và trong suốt buổi học;
  • Chấp hành việc đo thân nhiệt;
  • Rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp;
  • Giữ khoảng cách tối thiểu 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá m khi giao tiếp với thầy cô giáo và bạn bè;
  • Trung thực trong khai báo y tế theo quy định;
  • Mang dung dịch rửa tay cá nhân (nếu có).
  • Thực hiện tốt tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 điều cần làm để phòng chống dịch Covid-19:
 • Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn;
 • Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết;
 • Nếu buộc phải ra ngoài, luôn luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 1.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đám;
 • Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên, để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh;
 • Khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế;
 • Nghiêm túc chấp hành cách ly theo yêu cầu, không kỳ thị người cách ly y tế.
 • Kết thúc mỗi buổi học, duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định; kiểm tra, bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
 • Sắp xếp phòng Hội trường làm phòng cách ly đúng quy định.
 • Khi gặp các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19, nhà trường thực hiện theo Phụ lục kèm theo công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bộ GDĐT.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC KÌ II NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

(trích phần kế hoạch theo công văn số 63/KH-HVT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

- Học kì II, tiếp tục thực hiện Kế hoạch giáo dục số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/KH-HVT ngày 9/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và điều chỉnh một số nội dung chương trình theo quy định.

- Đảm bảo theo Quy định khung thời gian năm học tại Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/ BGDĐT; Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; Lịch dạy học cùa Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Đảm bảo trang bị cho học sinh nội dung cốt lõi của môn học, đặc biệt chú ý đến các môn công cụ (Tiếng Việt, Toán). Đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng nhằm giúp cho HS nắm vững nội dung kiến thức và có khả năng vận dụng ở mức độ cơ bản theo tinh thần Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đảm bảo cho học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình năm học. Đảm bảo hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học.

File đính kèm  Tệp đính kèm: hvt-phuong_an_db_an_cho_hs_652tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: hvt-tb_dihoc_652tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: hvtkehoachgiaoduc_hk2_652tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: kh-hvt_to_chuc_cho_hs_di_hoc_lai_652tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm