Lớp 4 - tuần 25-26- ltvc- bài: mở rộng vốn từ: dũng cảm14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lớp 4- Tuần 25- Khoa học - Bài: Nóng, lạnh và nhiệt độ14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lớp 4 - tuần 25 - ltvc- bài: chủ ngữ trong câu kể ai là gì ?11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 25 - toán 4 - bài: tìm phân số của một số11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lớp 4- tuần 25 - toán - bài: phép nhân phân số11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỚP 4- Tuần 25- Khoa học - Bài: Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch sử 4 Tuần 25 - Bài: Trịnh - Nguyễn phân tranh11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LOP 4: Tuần 25- Địa Lý -: Bài: Thành phố Cần Thơ11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá