Tiểu Học Huỳnh Văn Ngỡi | Phòng GD&ĐT Quận 2 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch về tổ chức cho HS đi học trở lai (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học HK2-Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(Phụ lục kèm theo) (3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hủy khảo sát năng lực học sinh lớp 3 - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tập huấn chương trình giáo dục phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tập huấn tâm lý học đường (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Danh sách học sinh được vào vòng 2 - hội thi tài năng tin học cấp quận, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

KH Tổ chức chuyên đề Sử dụng công cụ khảo sát trắc nghiệm trực tuyến tại cổng thông tin điện tử (c1) (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Công tác chuẩn bị hệ thống khảo sát năng lực cho hs lớp 3 - nh: 18-19 (22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (13/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc kéo dài thời gian nghỉ học đến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá do dịch covid-19 (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh trên địa bàn thành Hồ Chí Minh (28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) (29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lịch bồi dưỡng giáo viên cốt cán - chương trình gdpt 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tập huấn phân mềm khảo sát và ôn tập, kiểm tra trực tuyến lớp 5 (12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tập huấn đồng giảng tiếng anh (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Danh sách học sinh tham gia hội thi nét vẽ xanh cấp thành phố - năm hoc 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức Hội thi đại sứ văn hóa đọc năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch chuẩn bị khảo sát lớp 3 (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo: kế hoạch tập huấn chuyên đề "Nếp nghĩ phát triển và hoạt động trải nghiệm cho học sinh" (18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Khẩn: về cho học sinh được nghỉ học ngày 26/11/18 (26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Toán 4 - Luyện tập (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tiếng Việt 4 - Ôn tập giữa học kỳ II (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Family and Friends 2 - Special Edition - Unit 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: A new friend (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tập làm văn 5 - Ôn tập về tả cây cối (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Family and Friends 1 - Special Edition - Unit 5: He's Happy - Lesson 2,3 (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Khoa học 4 - Nhiệt cần cho sự sống (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Toán 4 - Giới thiệu về tỉ số (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tập đọc 5 - Tranh làng Hồ (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Địa lý 4 - Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Toán 4 - Luyện tập chung (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thể dục 1- Động tác điều hòa (Tuần 27) (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Family and Friends 1 - Special Edition - Unit 5: He's Happy - Lesson 4,5,6 (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Family and Friends 1 - Special Edition - Unit 5: He's Happy - Lesson 1 (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chính tả 4 - Bài thơ về tiểu đội xe không kính (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Toán 5 - Luyện tập (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kể chuyện 1 - Trí khôn (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch về tổ chức cho HS đi học trở lai (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học HK2-Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(Phụ lục kèm theo) (3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hủy khảo sát năng lực học sinh lớp 3 - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tập huấn chương trình giáo dục phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tập huấn tâm lý học đường (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Danh sách học sinh được vào vòng 2 - hội thi tài năng tin học cấp quận, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

KH Tổ chức chuyên đề Sử dụng công cụ khảo sát trắc nghiệm trực tuyến tại cổng thông tin điện tử (c1) (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc kéo dài thời gian nghỉ học đến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá do dịch covid-19 (18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh trên địa bàn thành Hồ Chí Minh (28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) (29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lịch bồi dưỡng giáo viên cốt cán - chương trình gdpt 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tập huấn phân mềm khảo sát và ôn tập, kiểm tra trực tuyến lớp 5 (12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tập huấn đồng giảng tiếng anh (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Danh sách học sinh tham gia hội thi nét vẽ xanh cấp thành phố - năm hoc 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổ chức Hội thi đại sứ văn hóa đọc năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch chuẩn bị khảo sát lớp 3 (28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về phòng chống bạo lực mà còn đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, cơ quan trong việc phòng, chống bạo lực và xâm

Lễ Công bố và Trao quyết định Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP PHỐI HỢP CÙNG TỔ... (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện trao tiền hỗ trợ cho đội ngũ công... (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ký kết phối hợp hoạt động triển khai sản phẩm,... (22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị quán triệt, triển khai chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Lịch công tác tuần 19 (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bộ tài liệu truyền thông phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bộ GD&ĐT cho biết tất cả 9 môn từ lớp 1 đến lớp 5 được điều chỉnh nội dung giảng dạy của học kỳ II. 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM TẠI NHÀ HẰNG NGÀY 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chương trình trực tuyến Hướng nghiệp tuyển sinh sau THCS 11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch công tác tuần 18 (27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bộ Y tế khuyến cáo những việc cần làm khi trẻ sốt, ho, khó thở ở trường học 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố Hồ Chí Minh do... 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO SỐ 3 Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona... 4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Trung tâm Y tế Quận 2 đề nghị các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ... 1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra... 1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Vòng chung kết hộ thi sáng tạo trẻ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây... 1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

THÔNG BÁO SỐ 1 Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus... 1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý - năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Huy động lực lượng tham gia cổ vũ cho cuộc thi Sản phẩm sáng tạo trẻ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Chủ đề... 9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về hướng dẫn dạy học, kiểm tra học kỳ và số cột điểm kiểm tra đánh giá học kỳ 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KẾ HOẠCH Tổ chức cho học sinh đi học trở lại 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về triển khai thực hiện chỉ thị số 19/CT -TTg ngày 24 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Thủ tướng Chính phủ 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyết định Ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở... 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về lựa chọn tài liệu để sử dụng giảng dạy trong cơ sở giáo dục phổ thông 3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyết định' về điều chỉnh một số tiêu chí của bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch... 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và công tác... 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do... 18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 152
Hôm qua : 1,118
Tuần này : 3,34tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 13,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá97
Tháng này : 23,565
Tháng trước : 67,568
Tất cả : 322,441