Mẫu phiếu báo cáo thành tích cá nhân 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1921/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đánh giá công chức viên chức 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn đánh giá công chức viên chức 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Phiếu lấy thông tin của CB,CC,VC mỗi quý15/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Phiếu thông tin cập nhật hồ sơ điện tử

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn thực hiện đánh giá chuẩn GV phổ thông

Mẫu mô tả sang kiến kinh nghiệm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1921/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mô tả SKKN 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Biểu mẫu Bài thu hoạch NQ trung ương 82tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mẫu phiếu đánh giá CBCC6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Mẫu phiếu đánh giá CBCC mỗi quý