Nhận Bằng công nhận Trường THLL đạt CQG Mức độ 1

Nhận Bằng công nhận Trường THLL đạt CQG Mức độ 1 6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Quyết định5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kiểm tra công nhận trường THLL đạt CQG

Kiểm tra công nhận trường THLL đạt CQG 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Sáng ngày 21/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc tại trường Tiểu học Lê Lợi.