Chuyên để Dạy học dự án

Chuyên để Dạy học dự án 6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cô Trương Quế Anh giáo viên lớp 5/6 dạy chuyên đề "Dạy học dự án" môn Khoa học lớp 5...

Chuyên đề OPEN HOUSE năm học 2018 - 2019

Chuyên đề OPEN HOUSE năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá197/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Trường TH Âu Dương Lân tổ chức chuyên đề OPEN HOUSE môn Tiếng Anh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19...

Chuyên đề Tiếng Anh cấp Quận

Chuyên đề Tiếng Anh cấp Quận26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ngày 26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 được sự chỉ đạo của Phòng giáo dục Quận 8, trường TH Âu Dương Lân tổ chức chuyên đề Tiếng Anh...

Chuyên đề Khoa học lớp 5 - Lồng ghép An ninh Quốc phòng

Chuyên đề Khoa học lớp 5 - Lồng ghép An ninh Quốc phòng24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ngày 24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Cô Võ Thị Tuyết Minh giáo viên lớp 5/7 dạy chuyên đề môn Khoa học có lồng ghép An ninh Quốc phòng vào bài học...

Tổ chức chuyên đề Âm nhạc cấp Quận.

Tổ chức chuyên đề Âm nhạc cấp Quận.17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ngày 17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 tổ chức chuyên đề Âm nhạc cấp Quận, với sự tham gia của các thầy cô là Ban giám hiệu và thầy cô dạy âm nhạc trên toàn Quận 8.

Chuyên đề tập huấn TT22

Chuyên đề tập huấn TT229/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Trường TH Âu Dương Lân tổ chức chuyên đề tập huấn nâng cao năng lực đánh giá giáo dục theo TT22...

Chuyên đề - Một số vấn đề cần biết khi dạy môn tập viết

Chuyên đề - Một số vấn đề cần biết khi dạy môn tập viết29/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Ngày 29/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Trường tiểu học Âu Dương Lân tổ chức chuyên đề môn Tiếng Việt...

Chuyên đề - dạy học dự án

Chuyên đề - dạy học dự án8/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Trường TH Âu Dương Lân tổ chức chuyên đề Dạy học theo dự án do cô Trương Quế Anh thực hiện...

Chuyên đề Tiếng Anh

Chuyên đề Tiếng Anh "OPEN HOUSE"28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Ngày 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Trường TH Âu Dương Lân tổ chức chuyên để Tiếng Anh "OPEN HOUSE"....

Chuyên đề khối 1 - năm học 2017 - 2018

Chuyên đề khối 1 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1814/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Ngày 14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 khối 1 dạy chuyên đề môn Tự nhiên xã hội do cô Lê Thị Thanh Thuận trình bày.

Chuyên đề

Chuyên đề "Dạy học và khắc phục lỗi chính tả phương ngữ ở tiểu học"2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Trường TH Âu Dương Lân tổ chức chuyên đề "Dạy học và khắc phục lỗi chính tả phương ngữ ở tiểu học".

Chuyên đề

Chuyên đề "Dạy mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch"2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Trường TH Âu Dương Lân tổ chức chuyên đề "Dạy Mĩ thuật thao phương pháp Đan Mạch"

Chuyên đề

Chuyên đề "Dạy học mỹ thuật theo chủ đề"2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Trường TH Âu Dương Lân tổ chức chuyên đề "Dạy học mỹ thuật theo chủ đề" dành cho các giáo viên của trường.

Chuyên đề cấp Quận - Dạy học theo dự án

Chuyên đề cấp Quận - Dạy học theo dự án2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Ngày 26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 được sự chỉ đạo của PGD&ĐT Quận 8 trường TH Âu Dương Lân tổ chức chuyên đề "Dạy học theo dự án" với sự tham gia của các đơn vị trong quận.