Phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực29/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Phương pháp học theo góc29/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về góp ý Đề án xã hội hóa ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, tầm nhìn đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Chuyên đề Tập làm văn ra đề mở28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Ngày 22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, trường thực hiện chuyên đề Tập làm văn ra đề mở cho tất cả giáo viên từ khối 1 đến khối 5. Một số hình ảnh từ chuyên đề:

Nội dung chuyên đề phòng chống xâm hại trẻ em14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Gửi anh, chị GV làm tư liệu tham khảo

Chuyên đề "Trường học kết nối"11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Chuyên đề "Trường học kết nối" được bộ phận chuyên môn trường triển khai đến tập thể giáo viên trường.

Triển khai chuyên đề Thông tư 22/2016

Triển khai chuyên đề Thông tư 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1611/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Ngày 16/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, Trường TH Trần Quốc Toản thực hiện triển khai nội dung TT22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Một số hình ảnh từ buổi triển khai

Thư mời dự chuyên đề cụm 4: Chuyên đề "Sử dụng vật liệu phế thải trong môn Thủ công lớp 1, 2, 3"28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Chuyên đề rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp

Chuyên đề rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thực hiện theo kế hoạch cụm chuyên môn 4, sáng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, chuyên đề Rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp đã được tổ chức tại trường TH Trần Quốc Toản.

Chuyên đề hoạt động ngoại khóa an toàn giao thông

Chuyên đề hoạt động ngoại khóa an toàn giao thông31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Ngày 25/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, chuyên đề hoạt động ngoại khóa An toàn giao thông đã được tổ chức cho học sinh khói 3, 4, 5. Qua chuyên đề, các em được rèn luyện kĩ năng ứng xử đúng khi tham gia giao thông và biết cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách.

Chuyên đề: Vận dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" - Tiết Khoa học lớp 528/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Chuyên đề: Chọn phép tính đúng trong giải toán có lời văn1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thực hiện theo sự chỉ đạo chuyên môn của Phòng GD - ĐT huyện Bình Chánh, bộ phận chuyên môn trường TH Trần Quốc Toản thực hiện triển khai chuyên đề "Chọn phép tính đúng trong giải toán có lời văn" đến tập thể sư phạm nhà trường vào ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.