DỰ THI TIẾT DẠY TỐT - LỚP 2/1

Môn Tự nhiên và Xã hội - Cô Nguyễn Thị Thu Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Lý