Trường tiểu học Mỹ Huề tổ chức Lễ kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2018.

Trường tiểu học Mỹ Huề tổ chức Lễ kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường tiểu học Mỹ Huề tổ chức lễ chia tay giáo viên hưu.

Trường tiểu học Mỹ Huề tổ chức lễ chia tay giáo viên hưu.21/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Văn bản số 132/LĐLĐ về việc tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công văn số 944/GDĐT về việc hưởng ứng cuộc thi viết

Công văn số 944/GDĐT về việc hưởng ứng cuộc thi viết " Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên".3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thăm hỏi giáo viên hưu nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017.

Thăm hỏi giáo viên hưu nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Báo Cáo công đoàn tháng 10.

Báo Cáo công đoàn tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Sinh hoạt ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Sinh hoạt ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức Trường tiểu học Mỹ Huề năm học 2017 -2018.

Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức Trường tiểu học Mỹ Huề năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 842/GDĐT-CĐGD ngày 15/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Phòng GD&ĐT. Lúc 14 giờ ngày 27/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Trường tiểu học Mỹ Huề tổ chức thành công Hội nghị Cán Bộ Công Chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. Kết thúc hội nghị Chính quyền và Công đoàn đã ký kết Nghị quyết về một số nội dung như: Thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18; Quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ các danh hiệu thi đua chính quyền, Đảng, đoàn thể của tập thể và cá nhân... Nghị quyết được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 cho đến khi có Nghị quyết mới.