Hành trình về nguồn - Dâng hương Đài tưởng niệm Nguyễn An Ninh - Thăm mẹ Việt Nam Anh hùng

Hành trình về nguồn - Dâng hương Đài tưởng niệm Nguyễn An Ninh - Thăm mẹ Việt Nam Anh hùng 15/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chi Đoàn TH Nguyễn Trãi đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Nguyễn An Ninh và thắp hương như một lời tri ân, tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tài liệu chuyên hiệu Đội viên

Tài liệu chuyên hiệu Đội viên13/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đội trống kèn của Liên Đội TH Nguyễn Trãi

Đội trống kèn của Liên Đội TH Nguyễn Trãi1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17