Tham dự Lễ Festival bơi Quận 4 năm học 2017 - 2018

Tham dự Lễ Festival bơi Quận 4 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 27/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Chào đón các em hs lớp 1 đến thăm trường

Chào đón các em hs lớp 1 đến thăm trường 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hội thi quyển sách em yêu và sáng tác truyện tranh

Hội thi quyển sách em yêu và sáng tác truyện tranh "ước mơ hồng" năm học:2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1724/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Lễ trao giải các hội thi chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2016) với chủ đề: “Nét đẹp phấn trắng”

Lễ trao giải các hội thi chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) với chủ đề: “Nét đẹp phấn trắng”25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức hoạt động “Tháng nhớ ơn Thầy Cô” chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) với các Hội thi “Đua thuyền rồng”, Trang trí tiểu cảnh theo phong cách OOTD, chủ đề “Ngôi trường mến yêu”, “Thời trang học đường” và Hội thi ẩm thực “Nhà Giáo với ẩm thực 3 miền”.

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/11/2016 lớp 5/4

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 lớp 5/49/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Học sinh tham gia thi bơi cấp quận 2016

Học sinh tham gia thi bơi cấp quận 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá168/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Tiểu sử tăng bạt hổ

Tiểu sử tăng bạt hổ11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14