Ngày hội Rung chuông vàng tiếng Anh

Ngày hội Rung chuông vàng tiếng Anh 26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Sáng ngày 25/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh phối hợp cùng Trung tâm Anh ngữ tổ chức ngày hội "Rung chuông vàng" tiếng Anh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội thi

Hội thi "Đồ dùng dạy học tự làm" Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1912/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Ngày 11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh tổ chức Hội thi "Đồ dùng dạy học tự làm" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội thi viết chữ đẹp giáo viên năm 2019

Hội thi viết chữ đẹp giáo viên năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh tổ chức hội thi viết chữ đẹp dành cho giáo viên.

Sinh hoạt chuyên đề

Sinh hoạt chuyên đề "Kỹ năng đặt câu hỏi khi ra đề trắc nghiệm"24/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội thi Giáo viên dạy giỏi trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh năm học 2018-2019

Hội thi Giáo viên dạy giỏi trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh tổ chức vòng 2 Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2017-2018

Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá189/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Bồi dưỡng Chữ viết cho Giáo viên

Bồi dưỡng Chữ viết cho Giáo viên11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Viết văn thì phải coi trọng văn, coi trọng và cố gắng bao nhiêu đều không thừa. Giá trị của một cuốn sách không chỉ ở nội dung của nó mà một phần không nhỏ còn ở lời văn. (Phạm Văn Đồng)