Bài dạy tuần 28

Bài dạy tuần 28 3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

PH vào xem và tải về.

Bài dạy tuần 27

Bài dạy tuần 2724/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

PH vào xem và tải vế.

Bài dạy tuần 26

Bài dạy tuần 2619/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

PH vào xem và tải về.

Bài dạy tuần 25

Bài dạy tuần 2512/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

PH vào xem và tải về.

Bài dạy tuần 24

Bài dạy tuần 245/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

PH vào xem và tải bài về.

Nội dung chương trình Học kì 2 năm học 2019-2020 được điều chỉnh.

Nội dung chương trình Học kì 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá được điều chỉnh. 1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH, ngày 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bộ GDĐT đã hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học của Học kì 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Bài dạy tuần 23

Bài dạy tuần 2329/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các bài dạy trong tuần sẽ được đính kèm tại đây, PH có thể vào xem hoặc tải về.

Bài dạy tuần 22

Bài dạy tuần 2222/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

PH xem và tải các bài học của tuàn 22.

Bài dạy tuần 21.

Bài dạy tuần 21.19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

PH vào đây để lấy bài về cho con em làm theo hướng dẫn của GV.

Phần mềm giúp cho sự tương tác giữa Nhà trường và Phụ huynh tốt hơn.

Phần mềm giúp cho sự tương tác giữa Nhà trường và Phụ huynh tốt hơn.28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

eNetViet là ứng dụng kết nối thông tin trực tuyến giữa Gia đình và Nhà trường, do Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích phát triển, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho các Sở, Phòng Giáo dục, các đơn vị Trường học và Phụ huynh học sinh.

Nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp Một theo chương trình mới.

Nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp Một theo chương trình mới.28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ngoài việc lau chùi, dọn dẹp để phòng chống dịch, thầy cô còn phải tìm hiểu 5 bộ SGK lớp 1 mới của các nhà xuất bản.

Triển khai chương trình gdpt mới

Triển khai chương trình gdpt mới 14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các cô lớp Một sẽ là những người đầu tiên được tập huấn vào tháng 3 sắp tới.

Sáng tác truyện bằng Tiếng Anh

Sáng tác truyện bằng Tiếng Anh4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Em Trường An học sinh lớp 5/1 đã tham gia vòng xếp hạng cho HS thi sáng tác truyện Tiếng Anh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cấp quận và đạt giải khuyến khích.

Ngày hội

Ngày hội "Em viết đúng - viết đẹp"3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Sáng ngày 29/3, ngày hội "Em viết đúng - viết đẹp" của năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đã diễn ra tại sân trường.

Lịch kiểm tra Giữa Kì 2

Lịch kiểm tra Giữa Kì 213/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Học sinh khối 4 và 5 sẽ kiểm tra Giữa kì 2 vào tuần 27.