Giới thiệu Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

Giới thiệu Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài ôn tập khối 1.

Bài ôn tập khối 1.3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài ôn tập Anh văn

Bài ôn tập Anh văn3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hội nghị triển khai chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Hội nghị triển khai chương trình Giáo dục phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.21/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài ôn tập của các khối lớp.

Bài ôn tập của các khối lớp.1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chuyên đề môn Thể dục

Chuyên đề môn Thể dục14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tập huấn công ước quốc tế về

Tập huấn công ước quốc tế về "Quyền trẻ em".14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giới thiệu chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Giới thiệu chương trình Giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. 26/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tập huấn giáo viên day học theo định hướng STEM.

Tập huấn giáo viên day học theo định hướng STEM.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tập huấn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường tiểu học.

Tập huấn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường tiểu học.21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tập huấn Phương pháp lồng ghép an ninh quốc phòng.

Tập huấn Phương pháp lồng ghép an ninh quốc phòng.15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hoạt động đọc sách thư viện năm học 2018-2019

Hoạt động đọc sách thư viện năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1911/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lập kế hoạch chiến lược trong nhà trường.

Lập kế hoạch chiến lược trong nhà trường.11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tập huấn năng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Tập huấn năng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục theo Thông tư 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tập huấn kiểm tra đánh giá thường xuyên (theo TT 30 và TT 22 theo hướng phát triển năng lực học sinh)

Tập huấn kiểm tra đánh giá thường xuyên (theo TT 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và TT 22 theo hướng phát triển năng lực học sinh)29/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18