Triển lãm Hội thi làm Đồ dùng dạy học năm học 2015-2016

Triển lãm Hội thi làm Đồ dùng dạy học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Tiếp đoàn kiểm tra thư viện thiết bị năm học 2015-2016

Tiếp đoàn kiểm tra thư viện thiết bị năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 70 NĂM NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM (27/03/1946 - 27/03/2016)
Trò chơi kéo co, chuyền banh

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá NĂM NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM (27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/1946 - 27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) Trò chơi kéo co, chuyền banh25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hội thi triển lãm đddh đồ chơi giáo dục khuyết tật năm học 2015-2016

Hội thi triển lãm đddh đồ chơi giáo dục khuyết tật năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1611/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thông báo lịch dự giờ vòng 2 hội thi gv giỏi cấp trường 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1622/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Học sinh trường Tiểu học Phú Thọ trang trí cây đào chuẩn bị Tết Bính Thân 2016

Học sinh trường Tiểu học Phú Thọ trang trí cây đào chuẩn bị Tết Bính Thân 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1614/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận năm học 2015-2016

Thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá168/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá sáng thứ Tư ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 , tại hội trường TIH PHÚ THỌ, diễn ra cuộc thi GVCN giỏi cấp Quận 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, trường TIH PHÚ THỌ có 5 thầy cô tham gia: cô Nguyễn Thị Trâm Anh - chủ nhiệm lớp 3/3 , số báo danh CNGtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 ; cô Huỳnh Bồ Đề - chủ nhiệm lớp 4/2 , số báo danh CNG1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ; cô Vũ Thị Hồng Hạnh - chủ nhiệm lớp 2/6 , số báo danh CNG14 ; cô Lê Thị Kiều Nga - chủ nhiệm lớp 1/5 , số báo danh CNG24 ; thầy Nguyễn Xuân Trường - chủ nhiệm lớp 5/2 , số báo danh CNG38. các thầy cô một số trường khác; cùng với sự tham dự của Ban Giám khảo PGDĐT Quận 11. Cuộc thi kết thúc vào 11g , tất cả thầy cô đếu có những biểu hiện thật tuyệt vời trong phần thi của mình.