Lễ kết nạp Đội viên mới năm học 2019 - 2020

Lễ kết nạp Đội viên mới năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo về việc tham gia cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Em là tuyên truyền viên nhí"12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo về việc tham gia Hội thi "Em vui, khỏe mỗi ngày" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ năm học 2018 - 2019

Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1921/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Liên Đội trường Trần Văn Kiểu tặng đồng phục Đội cho liên Đội trường tiểu học Nhật Tảo

Liên Đội trường Trần Văn Kiểu tặng đồng phục Đội cho liên Đội trường tiểu học Nhật Tảo24/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lễ kết nạp Đội cho các em học sinh trường tiểu học Nhật Tảo

Lễ kết nạp Đội cho các em học sinh trường tiểu học Nhật Tảo13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Ra mắt ban chấp hành chỉ huy Liên Đội trường tiểu học Nhật Tảo - năm học 2018 -2019

Ra mắt ban chấp hành chỉ huy Liên Đội trường tiểu học Nhật Tảo - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá193/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18