Lễ phát động phong trào
em tăng gia nuôi heo dất
năm học 2017-2018

Lễ phát động phong trào em tăng gia nuôi heo dất năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO EM TĂNG GIA NUÔI HEO DẤT NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018
Chủ đề “ Xây dựng Đội vững mạnh, cùng tiến bước  lên Đoàn ”

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Chủ đề “ Xây dựng Đội vững mạnh, cùng tiến bước lên Đoàn ” 31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Chủ đề “ Xây dựng Đội vững mạnh, cùng tiến bước lên Đoàn ”

Đại hội liên đội trường tiểu học nguyễn trực
năm học 2017-2018

Đại hội liên đội trường tiểu học nguyễn trực năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá183tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRỰC NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Chương trình

Chương trình "Thắp sáng ước mơ" Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Chương trình "Thắp sáng ước mơ" Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hội thu heo đất

Hội thu heo đất "Vì biển đảo thân yêu". Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1728/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hội thu heo đất "Vì biển đảo thân yêu". Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đại hội liên đội trường tiểu học Nguyễn Trực 
Năm học 2016-2017

Đại hội liên đội trường tiểu học Nguyễn Trực Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1711/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Đại hội liên đội trường tiểu học Nguyễn Trực Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17