Lễ hoàn thành chương trình Tiểu học và tri ân ba mẹ, thầy cô Niên khoá 2013-2018

Lễ hoàn thành chương trình Tiểu học và tri ân ba mẹ, thầy cô Niên khoá 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 13/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” - Lần 3

Hội thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” - Lần 3 17/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Chi bộ Trường Tiểu học Lương Định Của tổ chức buổi báo cáo chuyên đề.

Chi bộ Trường Tiểu học Lương Định Của tổ chức buổi báo cáo chuyên đề.17/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Liên đội Lương Định Của vinh dự được Ban chấp hành Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen

Liên đội Lương Định Của vinh dự được Ban chấp hành Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Trường Tiểu học Lương Định Của

Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Trường Tiểu học Lương Định Của24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ngày hội đọc sách tại Trường Tiểu học Lương Định Của

Ngày hội đọc sách tại Trường Tiểu học Lương Định Của23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần, phát thưởng học sinh đạt giải lập trình viên tương lai

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần, phát thưởng học sinh đạt giải lập trình viên tương lai16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần và phát thưởng học bổng nguyễn đức cảnh

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần và phát thưởng học bổng nguyễn đức cảnh1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội thi sơ cấp cứu trường tiểu học lương định của năm học 2017-2018

Hội thi sơ cấp cứu trường tiểu học lương định của năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá182/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội nghị xét công nhận sáng kiến trường tiểu học lương định của

Hội nghị xét công nhận sáng kiến trường tiểu học lương định của27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần và bàn giao công trình thanh niên

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần và bàn giao công trình thanh niên27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lễ kết nạp đội học sinh khối 3

Lễ kết nạp đội học sinh khối 327/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần và bàn giao công trình măng non

Sinh hoạt chào cờ đầu tuần và bàn giao công trình măng non22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá169/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15