Tham quan học tập ngoại khóa tại Snowtown và Kizworld

Tham quan học tập ngoại khóa tại Snowtown và Kizworld 4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Học sinh tham gia trải nghiệm tại Snowtown và Kizworld

Thành lập Câu lạc bộ Bóng đá và Bơi lội

Thành lập Câu lạc bộ Bóng đá và Bơi lội6/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thành lập Câu lạc bộ Bóng rổ

Thành lập Câu lạc bộ Bóng rổ3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18