Liên đội Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2 tham gia Liên hoan Liên đội 3 tốt Cụm 4 - 5 Huyện tại huyện Nhà Bè

Liên đội Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2 tham gia Liên hoan Liên đội 3 tốt Cụm 4 - 5 Huyện tại huyện Nhà Bè 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tự hào là một trong hai đơn vị của Khối Tiểu học huyện Bình Chánh được tham dự Liên hoan Liên đội 3 tốt Cụm 4 - 5 Huyện năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. Từ rất sớm các Thầy và Ban Chỉ huy Liên đội đã có mặt tại khuôn viên Nhà Thiếu nhi Thành phố để dâng hoa và báo công với Bác. Trong Liên hoan Liên đội đã được tuyên dương Liên đội 3 tốt và Liên đội trưởng tiêu biểu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

Trường TH Vĩnh Lộc 2 với hội thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi Huyện cấp Tiểu học năm học 2017 - 2018

Trường TH Vĩnh Lộc 2 với hội thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi Huyện cấp Tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1823/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thầy Nguyễn Văn Hiệp - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong ngày Hội Giáo viên viết chữ đẹp, với Chủ đề

Thầy Nguyễn Văn Hiệp - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong ngày Hội Giáo viên viết chữ đẹp, với Chủ đề "Nhà giáo với việc nâng cao chất lượng giảng dạy".1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Ngày hội Giáo viên viết chữ đẹp. Với Chủ đề

Ngày hội Giáo viên viết chữ đẹp. Với Chủ đề "Nhà giáo với việc nâng cao chất lượng giảng dạy". Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá171/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Năm học 2016 - 2017

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá171/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Năm học 2016 - 2017

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá171/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Năm học 2016 - 2017

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá171/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hội thi GV giỏi cấp thành phố

Hội thi GV giỏi cấp thành phố5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Hội thi GV giỏi cấp thành phố

Hội thi GV giỏi cấp thành phố5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16