Tuần 28(07.05.2020) Chính tả (Cây dừa)

Tuần 28(tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) Chính tả (Cây dừa)4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28 (7.05.2020) - Tiếng việt 2 (TLV- Đáp lời chia vui.Tả ngắn về cây cối)

Tuần 28 (7.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) - Tiếng việt 2 (TLV- Đáp lời chia vui.Tả ngắn về cây cối)4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28 ( 7.5.20202) - Toán 2 - Các số tròn chục từ 110 đến 200

Tuần 28 ( 7.5.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2) - Toán 2 - Các số tròn chục từ 11tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28 ( 5.04.2020) - Tiếng việt 2 ( Tập viết - Chữ hoa Y)

Tuần 28 ( 5.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) - Tiếng việt 2 ( Tập viết - Chữ hoa Y)4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28  - Hát 2 -  Chú Ếch Con

Tuần 28 - Hát 2 - Chú Ếch Con4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28 - Toán 2 - Đơn vị, chục, trăm, nghìn. So sánh các số tròn trăm. Các số từ 110 đến 200.

Tuần 28 - Toán 2 - Đơn vị, chục, trăm, nghìn. So sánh các số tròn trăm. Các số từ 11tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28 - Tiếng Việt 2 - Kể chuyện - Kho báu

Tuần 28 - Tiếng Việt 2 - Kể chuyện - Kho báu4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuân 28 (4.5.2020) - Tiếng Việt 2 (Tập đọc)

Tuân 28 (4.5.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) - Tiếng Việt 2 (Tập đọc)4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Mĩ thuật tuần 27 ( 1.5.2020) Vẽ cặp sách Học sinh

Mĩ thuật tuần 27 ( 1.5.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) Vẽ cặp sách Học sinh1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 27 (30.04.2020) - Tiếng việt 2 ( Ôn tập - Tiết 8 )

Tuần 27 (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) - Tiếng việt 2 ( Ôn tập - Tiết 8 )3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 27 (30.04.2020)- Tiếng việt 2 (Ôn tập - Tiết 7)

Tuần 27 (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)- Tiếng việt 2 (Ôn tập - Tiết 7)3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 27 (29.4.2020) Tiếng Việt 2 - Ôn tập tiết 9

Tuần 27 (29.4.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) Tiếng Việt 2 - Ôn tập tiết 929/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 27(29.04.2020) Ôn tập tiết 6

Tuần 27(29.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) Ôn tập tiết 629/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 27 (29.04.2020) Ôn tập tiết 5

Tuần 27 (29.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) Ôn tập tiết 529/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá