Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp trường năm học 2017-2018

Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1812/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, trường TH Huỳnh Văn Ngỡi đã tổ chức Hồi thi Hùng Biện Tiếng Anh câp trường.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường - năm học 2017-2018

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17