Những học sinh tiêu biểu của trường TH Huỳnh Văn Ngỡi đã trúng tuyển vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa - NH: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

1/ Em Nguyễn Ngọc Minh Anh - Học sinh lớp Năm 1 trường TH Huỳnh Văn Ngỡi NH: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Giáo viên chủ nhiệm : Cô Nguyễn Thị Thu Thảo

 

2/ Em Nguyễn Trâm Anh - Học sinh lớp 5/2 trường TH Huỳnh Văn Ngỡi

  GVCN: Thầy Đặng Văn Minh

 

3/ Em Đoàn My Nga - Học sinh lớp 5/2 - Trường TH Huỳnh Văn Ngỡi

  GVCN: Thầy Đặng Văn Minh

 

4/Em Đoàn My Trang - Học sinh lớp 5/2 - Trường TH Huỳnh Văn Ngỡi

  GVCN : Thầy Đặng Văn Minh

 

  - Chúc các em tiếp tục phấn đấu phát huy và đạt kết quả cao ở ngôi trường mới - Luôn mãi là niềm tự hào của ba me và thầy cô bạn bè.