Học sinh tham gia và nhận giải tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2019 - 2020

Học sinh tham gia và nhận giải tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các hoạt động mừng Đảng mừng xuân Canh Tý năm 2020.

Các hoạt động mừng Đảng mừng xuân Canh Tý năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Trường Tiểu học Bình Chiểu tham gia vòng chung kết hội thi đơn ca ngành giáo dục năm học 2019 - 2020

Trường Tiểu học Bình Chiểu tham gia vòng chung kết hội thi đơn ca ngành giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Trường Tiểu học Bình Chiểu tham gia vòng chung kết hội thi đơn ca ngành giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Sinh hoạt dưới cờ và thể dục giữa giờ

Sinh hoạt dưới cờ và thể dục giữa giờ18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hình ảnh chào cờ đầu tuần và thể dục giữa giờ buổi sáng