Tuyên dương điển hình 5 năm thực hiện chỉ thị 03-ct/tw

Tuyên dương điển hình 5 năm thực hiện chỉ thị tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-ct/tw 25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Tập thể trường TH Lý Thường Kiệt và cô Trần Thị Thiên Thương được tuyên dương trong Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-CT/TW của Liên đoàn lao động Quận và CĐGD; cô Nguyễn Thị Thúy Hằng được Đảng ủy Phường 9 tuyên dương.

Danh sách học sinh đạt huy chương cấp Thành phố về Thể dục thể thao năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1713/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Danh sách học sinh đạt giải thể thao HS cấp quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1713/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Danh sách giáo viên được biểu dương người tốt việc tốt năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1713/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Khen thưởng của LĐLĐ Quận Tân Bình NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1612/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kết quả Hội khỏe Phù Đổng Quận Tân Bình NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1626/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kết quả hội thi văn nghệ NH 2014-2015

Kết quả hội thi văn nghệ NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá152/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15