BGH trường CMTT tuyên dương học sinh đã tham gia tích cực phong trào IOE

BGH trường CMTT tuyên dương học sinh đã tham gia tích cực phong trào IOE 18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về việc xét sáng kiến kinh nghiệm phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Giáo viên tiêu biểu năm học 2015 -2016

Giáo viên tiêu biểu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá162/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Giáo viên giỏi

Giáo viên giỏi28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Chúc mừng em Nguyễn Phương Anh học sinh trường CMTT

Chúc mừng em Nguyễn Phương Anh học sinh trường CMTT26/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Giáo viên chủ nhiệm giỏi

Giáo viên chủ nhiệm giỏi25/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thành tích trường Cách Mạng Tháng Tám đạt được từ 2011 - 2016

Thành tích trường Cách Mạng Tháng Tám đạt được từ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1625/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Quy chế thi đua khen thưởng 2015

Quy chế thi đua khen thưởng 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá156/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Thành tích 5 năm (2009 - 2014)

Thành tích 5 năm (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14)6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

THÀNH TÍCH 5 NĂM (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14)