Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xóa mù chữ - phổ cập giáo dục và hoạt động trung tâm học tập cộng đồng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1922/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chương trình Hội thi đồ dùng dạy học tự làm năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Danh sách thí sinh được công nhận tranh cấp huyện tham dự vòng chung khảo Hội thi Nét Vẽ Xanh lần thứ XXII cấp Thành phố22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về việc tuyên truyền chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Quyết định về việc Thành lập Ban Giám khảo Hội thi "Đồ dùng dạy học tự làm" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Quyết định về việc Thành lập Ban Giám khảo Hội thi "Đồ dùng dạy học tự làm" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về thực hiện phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập trong cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Củ Chi15/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo kết luận tại Hội nghị sơ kết chuyên môn học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 cấp Tiểu học15/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về tăng cường thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và những năm tiếp theo 15/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo kết luận của Đ/c Trần Văn Toản - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị giao ban Hiệu trưởng tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về việc hướng dẫn tổ chức dạy thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Củ Chi trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 15/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy và chữa cháy cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa khô năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trên địa bàn huyện Củ Chi 15/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về thực hiện trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19